Stimați clienți !
Puteți face comanda telefonic la +40749522457 sau prin WhatsApp.
Dacă nu puteți fi contactat automat la noi apare ca apel pierdut.În acest caz revenim noi cu un apel telefonic.

Plată cu cardul
Newsletter
TOP produse
Schimbare monedă
Certificat
SSL Certificate

Condiții de cumpărare

Termeni și condiții generale

Preambul

Bine ați venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim, pentru încrederea acordată!

Condiţiile generale pentru acest webshop a fost creat cu generatorul condiţiilor generale luând ȋn considerare drepturile consumatorului.

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții generale, utilizarea site-ului web, produsele, procesul de cumpărare sau dacă doriți să discutați cu noi nevoile dvs. specifice, vă rugăm să contactați personalul nostru la datele de contact furnizate!

 

 

Datele furnizorului de servicii (vânzător, companie)

Numele companiei: My carpet company kft

Sediu: 1035 Budapest Vörösvári út 3. 8/46

Adresa de corespondenţă: 1035 Budapest Vörösvári út 3. 8/46

Institutul de ȋnregistrare: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Numărul de ȋnregistrare la Camera Comerţului: 01-09-191567

Număr TVA: 24956723-2-41

Reprezentant: Tóth Renáta

Număr mobil: +36202933220

E-mail: szonyegdiszkont@gmail.hu

Site: http://www.szonyegkatalogus.hu

Cont bancar: 10300002-10618987-49020012

Informații despre furnizorul de găzduire

Numele companiei : UNAS Online Kft.

Sediu: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contact: unas@unas.hu

 

Concepte de bază

Părți: Vânzătorul și Cumpărătorul împreună

Consumator: o persoană fizică care acționează în afara sferei profesiei sale, a activității independente sau a afacerii sale

Contract: un contract în care unul dintre subiecți se califică drept consumator

Website: acest site, care este utilizat pentru încheierea contractului

Contract: un contract de vânzare- cumpărare,  între Vânzător și Cumpărător care utilizează site-ul web și poșta electronică

Mijloace de comunicare în lipsa contactului fizic: un mijloc de comunicare ,de a face o declarație contractuală în absența părților în vederea încheierii unui contract. Astfel de mijloace includ, în special: documente sau formulare neadresate, scrisori standarde, reclame publicate, cataloage, telefoane, faxuri și mijloacele de furnizare a accesului la Internet.

Contract fărcontact fizic:  un contract de consum încheiat în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea unui produs sau serviciu contractual fără prezența fizică simultană a părților, utilizând doar un mijloc de comunicare între părți în scopul încheierii contractului.

Produs: toate bunurile mobile incluse în oferta site-ului web și destinate vânzării pe site, care face obiectul contractului

Antreprenoriat: o persoană care acționează în cursul profesiei sale, al activității independente sau al afacerii

Cumpărător / Dvs.: persoana care încheie contractul care face o ofertă de cumpărare prin intermediul site-ului web

Garanție: În cazul contractelor încheiate între un consumator și o întreprindere (în continuare: contract de vănzare-cumpărare) în conformitate cu Codul civil,

 1. (a) o garanție acordată pentru executarea contractului pe care întreprinderea și-o asumă în mod voluntar, pe lângă sau în absența unei obligații legale, să execute contractul în mod corespunzător și
 2. (b) o garanție legală

 

Legislaţie Aplicabilă

Dispozițiile legislației maghiare se vor aplica contractului și, în special, se vor aplica următoarele acte juridice:

1997 CLV. Legea privind protecția consumatorilor

CVIII  din 2001 Act cu privire la anumite probleme din serviciile de comerț electronic și serviciile societății informaționale

Legea V din 2013 privind Codul civil

151/2003. (IX.22.) Cu privire la garanția obligatorie pentru bunurile de consum durabile

45/2014. (II.26.) Cu privire la regulile detaliate ale contractelor între consumator și întreprindere

19/2014 (IV.29.) Decret NGM privind regulile procedurale pentru gestionarea cererilor de garanție și garanție pentru lucrurile vândute în baza unui contract între un consumator și o companie

1999 LXXVI. Legea drepturilor de autor

2011 CXII. Actul privind dreptul la autodeterminare a informației și libertatea de informare

REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018 privind luarea de măsuri împotriva restricțiilor teritoriale nejustificate la conținut și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea, locul de reședință sau stabilirea cumpărătorului pe piața internă și Regulamentele de modificare (CE) nr. 2004/394 și (UE) 2017/2394 și Directiva 2009/22 / CE

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 46 regulament privind protecția datelor)

 

 

Domeniul de aplicare și acceptarea acestui document

Conținutul contractului încheiat între noi - în plus față de prevederile reglementărilor legale obligatorii relevante - este determinat de acești Termeni și condiții generale (în continuare: TCG). În consecință, acest TCG conține drepturile și obligațiile dvs. și ale companiei,  condițiile de încheiere a contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a dreptului de retragere.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului web, care nu sunt incluse în aceste TCG, sunt disponibile pe site.

Trebuie să vă familiarizați cu prevederile acestui document înainte de a finaliza comanda.

 

Limba contractului, forma contractului

 

Limba contractelor acoperite de aceste TCG este limba română.

 

Contractele care intră sub incidența prezentelor TCG nu se califică drept contracte scrise, nu sunt arhivate de Vânzător.

 

Facturare electronică

 

Compania noastră emite factură electronică în conformitate cu  legea 175, secţiunea CXXVII din 2007. Secțiunea 175 din lege. Acceptând documentul TCG, vă dați consimțământul pentru utilizarea facturii electronice.

 

Prețuri

Prețurile sunt în RON și includ 27% TVA. Prețurile sunt doar cu titlu informativ. Nu poate fi exclus ca Vânzătorul să modifice prețurile din motive de politică comercială. Modificările de preț nu se aplică contractelor deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat în mod incorect prețul și a primit o comandă pentru produs, dar părțile nu au încheiat încă un contract, Vânzătorul va acționa pe baza clauzei „Procedură preț incorect” din TCG.

 

Opțiuni de tratare a plângerilor

Consumatorul poate depune reclamație cu privire la produs sau la activitățile Vânzătorului la următoarele date de contact:

 • Telefon:+36202933220
 • La adresa de webshop: mycarpet.ro
 • E-mail: mycarpetro@gmail.com

 

Consumatorul poate comunica companiei, oral sau în scris, o reclamație referitoare la conduita, activitatea sau omiterea afacerii sau  poate să semnaleze atitudinea negativă a personalului.

 

Compania trebuie să investigheze imediat plângerea orală și să o remedieze dacă este necesar. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu gestionarea reclamației sau nu este posibil să se investigheze reclamația imediat, compania trebuie să ia imediat proces-verbal al reclamației. O copie trebuie furnizată consumatorului la fața locului, în cazul unei plângere orală. În cazul unei reclamații orale făcute prin telefon sau prin alt serviciu de comunicație electronică, răspunsul trebuie trimis în maxim 30 de zile – conform regulilor referitoare la plângerile prin telefon, electronic etc. Răspunsul trebuie să conţină răspunsuri la problemele abordate. Pe de altă parte răspunsul la reclamația scrisă trebuie să conţine următoarele. Întreprinderea răspunde la plângerea scrisă în scris în termen maxim de 30 de zile de la primirea acesteia și să ia măsuri pentru comunicarea acesteia, cu excepția cazurilor în care se preved acte directe aplicabil al Uniunii Europene. Un termen mai scurt poate fi stabilit prin reglementare, un termen mai lung prin lege. În cazul respingerii plângerii compania trebuie să motiveze poziția sa de respingere. O reclamație orală comunicată prin telefon sau prin serviciul de comunicație electronică trebuie să fie furnizată cu un număr unic de identificare.

 

Înregistrarea plângerii trebuie să cuprindă următoarele:

 1. numele și adresa consumatorului,
 2. locul, ora și modul de depunere a reclamației,
 3. o descriere detaliată a reclamației consumatorului, o listă de documente și alte dovezi prezentate de consumator,
 4. o declarație a companiei cu privire la poziția sa cu privire la reclamația consumatorului, în cazul în care este posibil să se investigheze reclamația imediat,
 5. semnătura persoanei care a preluat procesul-verbal și, cu excepția unei plângeri orale formulate prin telefon sau alte mijloace electronice, de către consumator,
 6. locul și ora înregistrării
 7. în cazul unei reclamații orale comunicate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, numărul unic de identificare al reclamației.

 

 

Compania trebuie să țină o evidență a reclamației și o copie a răspunsului timp de cinci ani și să o prezinte autorităților de inspecție la cerere.

 

În cazul în care reclamația este respinsă, compania trebuie să informeze consumatorul în scris, despre eventualele posibilităţi pentru a redeschide actul de plângere. Informațiile includ, de asemenea, sediul social, datele de contact prin telefon și internet și adresa poștală a autorității competente sau a organismului de conciliere a locului de reședință sau de ședere a consumatorului. Informațiile ar trebui să includă, de asemenea, informaţii despre întreprindere,  dacă vor să recurgă la o procedură a grupului de conciliere pentru a soluționa litigiul consumatorului.


Dacă orice dispută a consumatorului între Vânzător și consumator nu este soluționată în timpul negocierilor, consumatorul poate contacta următoarele instituţii:

 

Plângeri către autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care constată o încălcare a drepturilor consumatorului, acesta are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a consumatorului din locul său de reședință. În urma evaluării plângerii, autoritatea decide asupra desfășurării procedurilor de protecție a consumatorilor. Sarcinile oficiale de prim nivel de protecție a consumatorilor sunt efectuate de către birourile guvernamentale ale capitalei și județelor competente în funcție de locul de reședință al consumatorului, a căror listă poate fi găsită aici: https://anpc.ro/articol/588/comisariate-regionale-comisariate-judetene

 

Procedură judiciară.

 

Clientul este îndreptățit să își execute cererea care rezultă dintr-un litigiu al consumatorilor în instanță în cadrul procedurilor civile în temeiul Legii V din 2013 privind Codul civil și Legii CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă, în conformitate cu prevederile acestei legi.

Dorim să vă informăm că puteți depune o reclamație împotriva noastră. În cazul în care reclamația dvs. privind compania este respinsă, aveți dreptul să contactaţi și Organul de conciliere competent. Condiția pentru inițierea procedurilor Organismului de conciliere este ca consumatorul să caute soluţionarea problemei cu afacerea în cauză. La cererea consumatorului, organismul de conciliere desemnat în cererea consumatorului va fi competent pentru procedură,

 

Compania are datoria de a coopera în procedurile comisiei de conciliere.


În acest context, există obligația întreprinderilor de a răspunde la apelul Organului de conciliere și obligația de a se prezenta în fața Organului de conciliere („asigurarea participării persoanei autorizate să ajungă la un acord la ședință”).

În cazul în care sediul social sau sediile societății nu sunt înregistrate în județul camerei care operează este obligația societății de a coopera cu organele prin oferirea posibilității de a încheia un acord scris în conformitate cu nevoile consumatorului.

În cazul încălcării obligației de cooperare, autoritatea de protecție a consumatorilor are puterea de a impune amenzi. În plus față de Legea privind protecția consumatorilor, dispoziția relevantă din Legea întreprinderilor mici și mijlocii a fost, de asemenea, modificată, astfel încât nu se va renunța la impunerea amenzilor nici în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Valoarea amenzii poate varia de la 15.000 HUF la 500.000 HUF în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, în timp ce de la 15.000 HUF în cazul întreprinderilor non-mici și mijlocii cu vânzări nete anuale care depășesc 100 milioane HUF, 5 % din vânzările nete anuale ale companiei, dar până la maximum 500 milioane HUF. Prin introducerea unei amenzi obligatorii, legiuitorul își propune să sublinieze cooperarea cu organismele de conciliere și să asigure participarea activă a întreprinderilor la procedurile de conciliere.

 

Organismul de conciliere este responsabil pentru soluționarea litigiilor consumatorilor în afara instanței. Sarcina organismului de conciliere este de a încerca să ajungă la un acord între părți pentru a soluționa litigiul consumatorilor. La cererea consumatorului sau a întreprinderii, organismul de conciliere oferă consiliere cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Procedurile organismului de conciliere sunt inițiate la cererea consumatorului. Cererea se face în scris către președintele organului de conciliere: cerința scrisă poate fi trimisă prin scrisoare, telegramă, telegraf sau fax și prin orice alt mijloc care permite destinatarului să păstreze datele într-o formă și conținut neschimbate.

 

Cererea trebuie să includă

 1. numele, locul de reședință sau de ședere al consumatorului,
 2. numele, sediul social sau sediul social al întreprinderii implicate în litigiul consumatorilor;
 3. dacă consumatorul desemnează organismul competent în locul organismului de conciliere competent,
 4. o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor și a dovezilor care o susțin,
 5. o declarație a consumatorului conform căreia consumatorul a încercat direct să soluționeze litigiul cu afacerea în cauză
 6. o declarație a consumatorului potrivit căreia niciun alt organism de conciliere nu a inițiat proceduri în acest caz, nu a fost inițiată nici o procedură de mediere, nu a fost depusă nici o cerere sau nu a fost depusă nici o cerere pentru un ordin de plată;
 7. propunerea de decizie a comisiei,
 8. semnătura consumatorului.

Cererea trebuie să fie însoțită de documentul sau o copie (extras) la care consumatorul se referă ca probă, în special o declarație scrisă a companiei care respinge reclamația sau, în lipsa acesteia, orice altă dovadă scrisă disponibilă consumatorului prin care se dovedeşte că a încercat consultarea.

Dacă consumatorul acționează printr-un proxy, acesta trebuie atașat la cerere.

Mai multe informații despre organismele de conciliere sunt disponibile aici: http://mae.ro/node/1984?page=3

Mai multe informații despre organismele de conciliere competente teritorial sunt disponibile aici:

https://arbitration.ccir.ro/wp-content/uploads/2021/05/lista-arbitri_supraarbitri_RO.pdf

 

Date de contact ale fiecărui comisariat pentru protecţia consumatorilor competent teritorial:

 

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi)

Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554

Tel.: 0232/278.233

Fax: 0232/278.234

Email: crpciasi@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi

Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554

Tel.: 0232/278.233

Fax: 0232/278.234

Email: reclamatii.iasi@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani

Adresa: Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bloc Turn parter, ap. 1-2, cod 710224

Tel: 0231/512.958

Fax: 0231/512.958

Email: reclamatii.botosani@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ

Adresa: Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610126

Tel.: 0233/217.090

Fax: 0233/219.810

Email: reclamatii.neamt@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava

Adresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196

Tel.: 0230/530.876

Fax: 0230/523.111

Email: reclamatii.suceava@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău

Adresa: Bacău, str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011

Tel.: 0234/511.273

Fax: 0234/511.273

Email: reclamatii.bacau@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vaslui

Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730006

Tel.: 0235/361.450

Fax: 0235/361.449

Email: reclamatii.vaslui@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)

Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085

Tel.: 0356/422.001

Fax: 0356/422.003

Email: crpctimis@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş

Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085

Tel.: 0256/422.790

Fax: 0256/443.287

Email: reclamatii.timis@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad

Adresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009

Tel.: 0257/257.049

Fax: 0257/257.047

Email: reclamatii.arad@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin

Adresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119

Tel.: 0255/213.083

Fax: 0255/211.040

Email: reclamatii.caras-severin@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara

Adresa: Deva, str. M. Viteazu nr. 3, cod 330058

Tel.: 0254/214.971

Fax: 0254/215.936

Email: reclamatii.hunedoara@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj)

Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117

Tel.: 0264/431.367

Fax: 0264/431.368

Email: crpccluj@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj

Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117

Tel.: 0264/431.367

Fax: 0264/431.368

Email: reclamatii.cluj@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor

Adresa: Oradea, Str. Evreilor Deportați nr. 4 A, cod 410078

Tel.: 0259/431.817

Fax: 0259/431.817

Email: reclamatii.bihor@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud

Adresa: Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, cod 420080

Tel.: 0263/211.681

Fax: 0263/215.898

Email: reclamatii.bistrita-nasaud@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş

Adresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093

Tel.: 0262/218.887

Fax: 0362/402.713

Email: reclamatii.maramures@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu-Mare

Adresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011

Tel.: 0261/736.240

Fax: 0261/736.240

Email: reclamatii.satumare@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj

Adresa: Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, cod 450059

Tel.: 0260/612.832

Fax: 0260/612.832

Email: reclamatii.salaj@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)

Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085

Tel.: 0268/413.951

Fax: 0268/418.389

Email: crpcbrasov@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov

Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085

Tel.: 0268/413.951

Fax: 0268/418.389

Email: reclamatii.brasov@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna

Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1, cod 520003

Tel.: 0267/312.297

Fax: 0267/318.752

Email: reclamatii.covasna@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita

Adresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod 530140

Tel.: 0266/311.702

Fax: 0266/312.532

Email: reclamatii.harghita@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş

Adresa: Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, cod 540472

Tel.: 0265/254.625

Fax: 0265/255.153

Email: reclamatii.mures@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu

Adresa: Sibiu, Str. Dorului nr. 21, cod 550352

Tel.: 0269/234.458

Fax: 0269/232.772

Email: reclamatii.sibiu@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba

Adresa: Alba Iulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150

Tel.: 0258/811.946

Fax: 0258/811.946

Email: reclamatii.alba@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi)

Adresa: Galaţi, str. Egalităţii nr. 2, cod 800029

Tel.: 0336/802.016

Fax: 0236/460.355

Email: crpcgalati@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa

Adresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205

Tel.: 0241/550.550

Fax: 0241/631.528

Email: reclamatii.constanta@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău

Adresa: Buzău, str. Cartier Bazar, bl. 4C, P, cod 120036

Tel.: 0238/720.908

Fax: 0238/720.908

Email: reclamatii.buzau@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea

Adresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048

Tel.: 0240/515.658

Fax: 0240/511.216

Email: reclamatii.tulcea@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila

Adresa: Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204

Tel.: 0239/615.641

Fax: 0239/614.846

Email: reclamatii.braila@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi

Adresa: Galaţi, str. Egalităţii nr. 2, cod 800029

Tel.: 0236/413.929

Fax: 0236/460.355

Email: reclamatii.galati@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea

Adresa: Focşani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151

Tel.: 0237/217.000

Fax: 0237/217.000

Email: reclamatii.vrancea@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti)

Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514

Tel.: 0244/576.436

Fax: 0244/576.643

Email: crpcprahova@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova

Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514

Tel.: 0244/576.436

Fax: 0244/576.643

Email: reclamatii.prahova@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa

Adresa: Târgovişte, str. Udrişte Nasturel nr. 1, cod 130132

Tel.: 0245/215.940

Fax: 0245/620.867

Email: reclamatii.dambovita@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş

Adresa: Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046

Tel.: 0248/222.960

Fax: 0248/222.960

Email: reclamatii.arges@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa

Adresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, cod 920035

Tel.: 0243/231.067

Fax: 0243/231.410

Email: reclamatii.ialomita@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi

Adresa: Călăraşi, str. Grivita nr. 91, cod postal 910069

Tel.: 0242/317.897

Fax: 0242/312.499

Email: reclamatii.calarasi@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu

Adresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV3, anexa D, cod 080088

Tel.: 0246/216.402

Fax: 0246/216.402

Email: reclamatii.giurgiu@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman

Adresa: Alexandria, şos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003

Tel.: 0247/312.643

Fax: 0247/315.618

Email: reclamatii.teleorman@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov

Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

Tel.:021/310.63.75
Tel.: 021/310.63.78 - Secretariat (la acest număr nu se dau informații legate de stadiul soluționării reclamațiilor)
Fax: 021/310.63.80

Email: crpcbucurestiilfov@anpc.ro 

Vezi adresa pe harta

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti

Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

Tel.: 021/310.63.75 - birou reclamatii

Tel: 021/310.63.78 - Secretariat  la acest număr nu se dau informații legate de stadiul soluționării reclamațiilor )

Fax: 021/310.63.80

Pentru a depune o reclamaţie în format electronic vă rugăm să completaţi FORMULARUL DE SESIZARE ONLINE

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov

Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

Tel.: 021/315.03.55

Fax: 021/315.03.28

Email: reclamatii.ilfov@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova)

Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541

Tel.: 0251/533.118

Fax: 0251/510.666

Email: crpcdolj@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj

Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541

Tel.: 0251/510.400

Fax: 0251/510.666

Email: reclamatii.dolj@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt

Adresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079

Tel.: 0249/415.531

Fax: 0249/424.182

Email: reclamatii.olt@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea

Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, cod 240167

Tel.: 0250/747.120

Fax: 0250/743.906

Email: reclamatii.valcea@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj

Adresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2, Prefectura Gorj, Parter, cod 210191

Tel.: 0253/212.521

Fax: 0253/217.776

Email: reclamatii.gorj@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mehedinţi

Adresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133

Tel.: 0252/315.276

Fax: 0252/315.837

Email: reclamatii.mehedinti@anpc.ro

Vezi adresa pe harta

Platforma online de soluționare a litigiilor

Comisia Europeană a creat un web site, unde consumatorii se pot înregistra, permițându-le să își soluționeze disputele privind cumpărăturile online completând o cerere, evitând litigiile. Acest lucru permite consumatorilor să își afirme drepturile fără să fie împiedicaţi să facă acest lucru din pricina distanţei.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs sau serviciu pe care l-ați cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza instrumentul de soluționare a litigiilor online.

 

Pe site, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus o reclamație, puteți selecta institutul de soluționare a litigiilor pe care doriți să îl încredințați pentru gestionarea reclamației. Selectarea trebuie să o faceţi ȋmpreună.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă la: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN

 

 

Drepturi de autor

Pentru drepturile de autor se ia ȋn considerare: Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor. În conformitate cu secțiunea 1 (1) din Legea mai sus numită, ȋn conformitate cu secțiunea 16 (1), este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice și software, a programelor de pe site-ul web sau utilizarea oricărei aplicații cu care site-ul web sau orice parte a acestuia poate fi modificată. Orice material poate fi preluat de pe site numai cu acordul scris al titularului, indicarea sursei este obligatorie. Proprietarul drepturilor de autor este: My carpet company kft

 

Invaliditate parțială, cod de conduită

În cazul în care orice clauză este incompletă sau invalidă din punct de vedere juridic, clauzele rămase din contract vor rămâne în vigoare și se vor aplica prevederile legislației relevante în locul părții invalide sau incorecte.

Vânzătorul nu are un cod de conduită conform Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

 

Funcționarea conținutului de date digitale, măsuri tehnice de protecție

Disponibilitatea serverelor care furnizează date pe site este de peste 99,9% pe an. Întregul conținut al datelor este salvat în mod regulat, astfel încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site sunt stocate în bazele de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu criptare adecvată, utilizând suportul hardware încorporat în procesor pentru a le cripta.

 

 

Informații despre caracteristicile esențiale ale produselor

Pe site, oferim informații despre caracteristicile esențiale ale produselor care pot fi vizualizate în descrierile fiecărui produs.

 

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru acuratețea datelor furnizate

În timpul comenzii, aveți ocazia să modificați datele pe care le-ați introdus înainte de finalizarea comenzii (făcând clic pe butonul Înapoi din browser se va deschide pagina anterioară, astfel încât să puteți corecta datele introduse chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați sunt introduse cu exactitate, deoarece produsul va fi facturat sau livrat pe baza informațiilor pe care le furnizați. Vă rugăm să rețineți că o adresă de e-mail incorectă sau saturația spațiului de stocare a adresei de mail, poate duce la neacordarea confirmării și poate împiedica încheierea contractului.

 

Procedură în caz de preț incorect

Următoarele sunt în mod evident prețuri cotate incorect:

 • Preț 0 HUF,
 • prețul redus cu o reducere, dar indicând incorect reducerea (de exemplu: în cazul unui produs cu o valoare de 1.000 HUF, produsul oferit pentru 500 HUF cu indicația unei reduceri de 20%).

În cazul indicării unui preț incorect, Vânzătorul oferă posibilitatea de a achiziționa produsul la un preț corect, în posesia căruia Cumpărătorul poate decide să comande produsul la un preț corect sau să anuleze comanda fără nici o consecință juridică adversă.

 

Utilizarea site-ului

Procesul de cumpărare

Selectarea produsului

Dând click pe categoriile de produse de pe site, puteți selecta familia de produse dorită, inclusiv produse individuale. Dând click pe fiecare produs, veți găsi fotografia produsului, numărul articolului, descrierea, prețul. Trebuie să plătiți prețul pe site atunci când efectuați o achiziție.

 

Adăugare ȋn coş

După selectarea Produsului, puteți face click pe butonul „Adăugați în coș” pentru a adăuga orice număr de produse în coș, fără a suporta nicio obligație de cumpărare sau de plată, deoarece plasarea în coș nu constituie o ofertă.

Vă recomandăm să adăugați produsul în coșul de cumpărături chiar dacă nu sunteți sigur că doriți să cumpărați produsul dat, deoarece acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu a produselor pe care le-ați selectat în acest moment și le puteți afișa pe un ecran. le puteţi vizualiza și a le compara. Conținutul coșului poate fi modificat în mod liber, oricare produse pot fi scoase din coș, pot fi adăugate produse noi, sau puteţi modifica, schimba numărul produselor ȋnainte de a apăsa butonul „Finalizează comanda”.

Dacă adăugați produsul selectat în coș, va apărea o fereastră separată cu textul „Produs adăugat în coș”. Dacă nu doriți să selectați mai multe produse, faceți click pe butonul „Mai departe la coş”! Dacă doriți să vedeți din nou produsul selectat sau să adăugați un alt produs în coș, faceți click pe butonul „Înapoi la produs”!

 

Vizualizarea coșul

Când utilizați site-ul, puteți verifica conținutul coșului în orice moment, făcând click pe pictograma „Vizualizare coș” din partea de sus a site-ului. Aici puteți scoate din coș produsele selectate sau puteți schimba numărul de produse. După apăsarea butonului „Reîmprospătare coș”, sistemul va afișa informațiile corespunzătoare datelor pe care le-ați modificat, inclusiv prețul produselor adăugate în coș.

Dacă nu doriți să selectați produse suplimentare, puteți continua cumpărăturile făcând click pe butonul „Comandă”.

 

Introducerea datelor cumpărătorului

 După apăsarea butonului „Comandă”, va fi afișat conținutul coșului și prețul total de achiziție care trebuie plătit în cazul achiziționării produselor pe care le-ați selectat. În caseta „Serviciu de livrare”, trebuie să solicitarea livrării. Sistemul va indica taxa de livrare, pe care sunteți obligat să o plătiți în cazul comenzii.

Puteți introduce adresa dvs. de e-mail în caseta de text „Date utilizator” numele complet, adresa dvs. și numărul de telefon în caseta text „Informații de facturare”. În caseta de text „Informații de expediere”, sistemul stochează automat informațiile introduse  la „Informații de facturare”. Dacă solicitați livrarea la o altă adresă, debifați-o. În caseta de text „Comentariu”, puteți introduce orice informație suplimentară.

 

 

Prezentare generală a comenzii

După completarea casetelor de text de mai sus, puteți continua procesul de comandă făcând click pe butonul „Continuați cu pasul următor” sau puteți șterge / corecta datele introduse până acum și reveniți la conținutul coșului făcând click pe butonul „Anulare”. Dacă faceți click pe butonul „Continuați cu pasul următor” veți ajunge la pagina „Prezentare generală a comenzii”. Aici puteți vedea un rezumat al datelor pe care le-ați introdus anterior, cum ar fi conținutul coșului, utilizatorul, datele de facturare și de expediere și suma pe care trebuie să o plătiți (nu mai puteți schimba aceste date aici decât dacă faceți click pe butonul „Înapoi”.

 

Folosirea website-lui

Procedura de cumpărare

Finalizarea comenzii

Dacă sunteți sigur de conținutul coșului, corespunde produselor pe care doriți să le comandați și că datele dvs. sunt corecte, puteți finaliza comanda făcând click pe butonul „Comandă”. Informațiile furnizate pe site-ul web nu constituie o ofertă pentru încheierea unui contract din partea Vânzătorului. În cazul comenzilor care intră sub incidența prezentului document, sunteți considerat ofertant.

Făcând click pe butonul „Comandă”, recunoașteți în mod expres că oferta dvs. este considerată a fi făcută, iar declarația dvs. - în cazul confirmării de către Vânzător conform acestui document - implică o obligație de plată. Sunteți legat de oferta dvs. pentru o perioadă de 48 de ore. Dacă oferta dvs. nu este confirmată de Vânzător în termen de 48 de ore în conformitate cu acești termeni și condiții generale, veți fi eliberat de obligația ofertei.

 

Procesarea comenzii, încheierea contractului

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Puteţi plasa comanda în orice moment. Vânzătorul vă va confirma oferta prin e-mail, cel târziu în următoarea ziua lucrătoare de la depunerii ofertei dvs. Contractul este creat atunci când e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru dvs. în sistemul dvs. de email.

 

 

Metode de plata

 

Plată cu card

Puteți plăti rapid și sigur cu un card de credit în magazinul nostru online.

 

Plata la livrare

Dacă doriți să plătiţi valoarea comenzii la primirea coletului, selectați metoda de plată „Ramburs”. (puteți plăti și la curier cu numerar și card)

 

 

Moduri de livare, costurile livrării

Cu curieratul GLS

Produsul este furnizat de curieratul GLS

Mai multe informaţii: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Costul livrării este de: 20RON

 

Data finalizării

Termenul general de livrare a comenzii este de maximum 30 de zile de la confirmarea comenzii.

 

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

Dacă ați comandat anterior un produs fără a-l accepta la livrare (cu excepția cazului în care v-ați exercitat dreptul de retragere) sau Produsul a fost returnat vânzătorului cu informaţia „comandă necăutată”,  Vânzătorul va cere plată ȋn avans.

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când este convins că prețul Produsului a fost plătit cu succes folosind soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care Cumpărătorul plătește prețul de cumpărare și conversia în moneda statului său membru și din cauza comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma totală a prețului de achiziție și a taxei de livrare). În cazul în care prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate cere Cumpărătorul să suplimenteze prețul de achiziție.

 

Vânzări în străinătate

Vânzătorul nu face nicio discriminare între cumpărătorii de pe teritoriul Ungariei și din afara teritoriului Uniunii Europene prin utilizarea site-ului web. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste TCG, Vânzătorul va asigura livrarea / primirea produselor comandate pe teritoriul Ungariei.

Dispozițiile acestor TCG se aplică și achizițiilor în afara Ungariei, conform dispozițiilor regulamentului relevant, unui consumator care este cetățean al unui stat membru sau rezident într-un stat membru sau o întreprindere stabilită într-un stat membru și achiziționează sau utilizează bunuri sau servicii în Uniunea Europeană numai pentru utilizare finală. Un consumator este o persoană fizică care acționează în scopuri care sunt în afara comerțului, afacerii, meșteșugului sau profesiei sale.

 

Limba de comunicare și cumpărare este în principal limba maghiară, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba statului membru al Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte sau să informeze Cumpărătorul cu privire la cerințele necontractuale, cum ar fi etichetarea sau cerințele specifice industriei, referitoare la Produsul în cauză în conformitate cu legislația națională a statului membru al Cumpărătorului.

Cu excepția cazului în care Vânzătorul prevede altfel, acesta aplică TVA maghiară tuturor Produselor.

Conform acestor TCG, Cumpărătorul poate folosi opțiunile sale de aplicare a legii.

Dacă se utilizează o soluție de plată electronică, plata se va face în moneda specificată de Vânzător,

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când este convins că prețul Produsului și taxa de livrare au fost plătite cu succes și în totalitate utilizând soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care Cumpărătorul transferă produsul în moneda Membrului său Stat. Prețul de achiziție (taxa de livrare) și datorită conversiei, precum și comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma totală a prețului de achiziție). În cazul în care prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate invita Cumpărătorul să suplimenteze prețul de achiziție.

 

Pentru a preda Produsul, Vânzătorul oferă, de asemenea, clienților non-unguri opțiunile de predare disponibile clienților unguri.

În cazul în care Cumpărătorul poate solicita livrarea Produsului pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene conform TCG, cumpărătorul non-maghiar poate solicita acest lucru prin oricare dintre metodele de livrare indicate în TCG.

În cazul în care Cumpărătorul poate alege să preia Produsul personal la Vânzător conform TCG, cumpărătorul care nu este din Ungaria poate folosi acest mod de achiziţionare.

În caz contrar, Cumpărătorul poate solicita ca livrarea Produsului în străinătate să fie aranjată pe cheltuiala sa. Clienții maghiari nu au dreptul la această opţiune.

După plata taxei de livrare, Vânzătorul îndeplinește comanda, în cazul în care Cumpărătorul nu achită taxa de livrare Vânzătorului sau nu își rezolvă propria livrare până la data convenită, Vânzătorul reziliază contractul și rambursează prețul de achiziție plătit în avans către cumpărător.

 

 

Informații pentru consumatori – pe baza decretului guvernamental din  45/2014. (II. 26.)

Conținut

 • Informații pentru consumatori
  • Dreptul de retragere
  • Drepturi de garanție

 

Informații privind dreptul de retragere de la achiziţie al consumatorului

În calitate de consumator, Codul civil. 8: 1. Conform articolului 1 punctul 3, numai o persoană fizică care acționează în afara sferei profesiei sale, a ocupației independente sau a activității comerciale este calificată, astfel încât persoanele juridice nu pot exercita dreptul de retragere fără justificare!

Consumatorul este protejat de legea 45/2014. (II. 26.) şi are dreptul de a se retrage de la cumpărarea bunului fără justificare. Consumatorul are dreptul de retragere

(a) în cazul unui contract de vânzare a unui produs

 1. aa) produsul,

(ab) în cazul vânzării mai multor produse, dacă fiecare produs este furnizat la un moment diferit, până la ultimul produs furnizat,

acesta poate fi exercitat într-o perioadă de 14 zile de la data primirii de către consumator sau de către un terț, altul decât transportatorul desemnat de acesta.

Puncetel de mai sus nu vor afecta dreptul consumatorului de a exercita dreptul de retragere prevăzut între data încheierii contractului și data primirii produsului.

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă pentru încheierea contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de a încheia contractul, ceea ce elimină obligația de a face o ofertă care să acopere încheierea contractului.

 

Declarația de retragere, exercitarea dreptului de retragere sau de anulare a consumatorului

Legea 45/2014. (II. 26.), care se referă la consumator poate fi exercitat prin intermediul unei declarații clare în acest sens sau utilizând un exemplu de declarație care poate fi descărcat și de pe site.

 

 

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră că a fost exercitat în termen, dacă declarația consumatorului este trimisă în termen. Termenul limită este de 14 zile.

Consumatorul trebuie să demonstreze că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a consumatorului imediat după primirea acestuia pe un suport electronic de date, cu condiția să ofere consumatorului și dreptul de retragere pe site-ul său web.

 

Obligațiile Vânzătorului în cazul retragerii de către consumator

Obligația vânzătorului de a restitui

Dacă consumatorul în 45/2014. (II. 26.) al Guvernului, Vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator cu titlu oneros, inclusiv costurile suportate în legătură cu performanța, cum ar fi taxa de livrare. Vă rugăm să rețineți că această dispoziție nu se aplică costurilor suplimentare suportate prin alegerea unui alt mod de transport decât cel mai scump mod de transport standard.

 

Obligațiile Vânzătorului în cazul retragerii de către consumator

În cazul retragerii sau încetării obligațiilor consumatorului

Obligația cumpărătorului de a restitui produsul

Dacă consumatorul pe baza reglementării 45/2014. (II. 26.) al Guvernului retrage comanda, Vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator cu titlu oneros, inclusiv costurile suportate în legătură cu performanța, cum ar fi taxa de livrare. Vă rugăm să rețineți că această dispoziție nu se aplică costurilor suplimentare suportate prin alegerea unui alt mod de transport decât cel mai scump mod de transport standard.

Obligația de restituire

Dacă consumatorul  retrage comanda pe baza reglementării  45/2014. (II. 26.), este necesar să se asigure că costul transportului este suplimentat pe baza metodei standard de transport.

Metoda obligației vânzătorului de a rambursa

Pe baza reglementării 45/2014. (II. 26.) în conformitate cu secțiunea 22 din decretul guvernamental, Vânzătorul va rambursa suma returnată consumatorului în același mod ca și metoda de plată utilizată de consumator. Cu consimțământul expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar consumatorului nu i se pot percepe taxe suplimentare ca urmare. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nici o întârziere datorată unui număr de cont bancar sau unei adrese poștale furnizate incorect și / sau inexact de către Consumator.

Costuri adiționale

În cazul în care consumatorul alege în mod specific un alt mod de transport decât cel mai scump mod de transport standard, Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. În acest caz, suntem obligați să rambursăm tarifele generale de expediere indicate.

Dreptul de păstrare

Vânzătorul poate reține suma returnată consumatorului până când acesta a returnat produsul sau a dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă că a fost returnat; se va lua în considerare cea mai anterioară dintre cele două date. Nu suntem în măsură să acceptăm expedieri trimise în numerar la livrare sau prin poştă.

În cazul retragerii sau încetării obligațiilor consumatorului

Returnarea produsului

Consumatorul pe baza regulamentului 45/2014. (II. 26.), este obligat să returneze produsul imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la notificarea retragerii sau să îl predea Vânzătorului sau persoanei autorizate de Vânzător. Returul se consideră finalizat în termenul în care consumatorul trimite produsul înainte de expirarea termenului.

Pentru a suporta costurile directe de returnare a produsului

Consumatorul suportă costul direct al returnării produsului. Produsul trebuie returnat la adresa Vânzătorului. În cazul în care, după începerea executării, consumatorul denunță contractul pentru furnizarea de servicii în afara sediului sau în lipsă, acesta va plăti întreprinderii o taxă proporțională cu serviciul furnizat până la data notificării companiei. Suma care trebuie plătită proporțional de către consumator se stabilește pe baza sumei totale a contraprestației stabilite în contract, plus impozitul. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesivă, suma proporțională se calculează pe baza valorii de piață a serviciilor furnizate până la data încetării contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem ridica un produs returnat în numerar la livrare sau prin poştă.

 

Responsabilitatea consumatorului pentru depreciere

Este necesar ca consumatorul să determine natura, caracteristicile și funcționarea produsului, consumatorul este responsabil pentru eventualele deprecieri,

 

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

Vânzătorul vă atrage în mod expres atenția asupra faptului că este posibil să nu vă exercitați dreptul de retragere în conformitate cu Secțiunea 29 din Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.). În cazurile menționate la alineatul (1):

(a) în cazul unui contract pentru furnizarea unui serviciu, după executarea serviciului în ansamblu, în cazul în care afacerea a început prestarea cu acordul expres prealabil al consumatorului și consumatorul a recunoscut că își pierde dreptul de reziliere după prestarea serviciului;

(b) în ceea ce privește un produs sau serviciu al cărui preț sau taxă nu poate fi influențat de întreprinderea de pe piața financiară, este supus unor eventuale fluctuații într-o perioadă specificată pentru exercitarea dreptului de retragere;

(c) în cazul unui produs neprefabricat care a fost fabricat la instrucțiunile consumatorului sau la cererea expresă a acestuia sau în cazul unui produs care a fost clar adaptat consumatorului;

(d) în cazul unui produs perisabil sau de scurtă durată;

(e) în cazul unui produs sigilat care, din motive de sănătate sau igienă, nu poate fi returnat după deschidere;

(f) pentru un produs care, prin natura sa, este amestecat inseparabil cu un alt produs după transfer;

(g) în cazul unei băuturi alcoolice a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței dincolo de controlul întreprinderii și al căror preț a fost convenit de părți la momentul încheierii contractului de vânzare, dar nu este îndeplinit până la a treizecea zi după încheiere;

 

(h) în cazul unui contract comercial în care afacerea vizitează consumatorul la cererea expresă a consumatorului pentru reparații urgente sau lucrări de întreținere;

(i) pentru vânzarea și cumpărarea de înregistrări audio sau video sigilate și copii ale software-ului de computer, dacă consumatorul a deschis ambalajul după livrare;

(j) ziare, jurnale și periodice, altele decât contractele de abonament;

(k) în cazul contractelor atribuite prin licitație publică;

(l) în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de cazare, transport, închiriere auto, catering sau servicii de agrement, altele decât un serviciu rezidențial, dacă a fost stabilită o dată de executare sau un termen specificat în contract;

(m) în cazul conținutului digital furnizat pe suporturi necorporale, în cazul în care afacerea a început performanța cu consimțământul expres al consumatorului și consumatorul a declarat în același timp că își pierde dreptul de retragere după începerea performanței.

 

Garanție consumabile, garanție produs, garanție

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost pregătită în conformitate cu autorizarea secțiunii 9 (3) din Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.) Utilizând anexa 3 la Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.).

Garanție consumabile

În ce cazuri vă puteți exercita dreptul la garanție pentru consumabile?

În cazul unei performanțe defectuoase a Vânzătorului, puteți afirma o garanție împotriva Vânzătorului în conformitate cu regulile Codului civil.

Ce drepturi aveți pe baza cererii dvs. de garanție?

Puteți alege să aveți următoarele cereri de garanție pentru consumabile:

Puteți solicita o reparație sau înlocuire, cu excepția cazului în care este imposibil să îndepliniți cererea aleasă de dvs. sau Vânzătorul ar suporta un cost suplimentar disproporționat pentru îndeplinirea celeilalte cereri. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o livrare proporțională a contraprestației sau defectul poate fi reparat pe cheltuiala Vânzătorului sau reparat de altcineva sau - în cele din urmă - retragerea din contract .

Puteți transfera de la garanția de aprovizionare aleasă la alta, însă veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau dat de Vânzător.

Care este termenul pentru a vă aplica cererea de garanție?

Trebuie să raportați defectul imediat după descoperirea acestuia, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea defectului. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu vă mai puteți exercita drepturile de garanție după perioada de prescripție de doi ani de la executarea contractului.

În cazul în care obiectul contractului dintre consumator și afacere este un articol second-hand, părțile pot conveni asupra unui termen de prescripție mai scurt; o perioadă de prescripție mai mică de un an nu poate fi stabilită nici în acest caz.

Cui îi puteți aplica cererea de garanție?

Puteți revendica cererea de garanție împotriva Vânzătorului.

Care sunt celelalte condiții pentru aplicarea drepturilor dumneavoastră de garanție?

În termen de șase luni de la efectuare, nu există alte condiții decât notificarea defectului pentru a vă pune în aplicare reclamația în garanție dacă atestați că produsul sau serviciul a fost furnizat de Vânzător. Cu toate acestea, după șase luni de la data executării, sunteți obligat să demonstrați că defectul pe care l-ați recunoscut a existat deja în momentul executării.

În cazul produselor uzate, garanția și drepturile de garanție se dezvoltă diferit de regulile generale. În cazul produselor uzate, putem vorbi și despre performanțe defecte, cu toate acestea, trebuie luate în considerare circumstanțele pe baza cărora Cumpărătorul ar putea aștepta să apară anumite defecte. Din cauza caducității, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un produs folosit poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, Cumpărătorul își poate aplica drepturile de garanție numai cu privire la defectele care depășesc defectele care decurg din utilizare și care au apărut independent de acestea. În cazul în care produsul folosit este defect și Clientul, care se califică drept Consumator, a fost informat despre acesta în momentul cumpărării, Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru defectul cunoscut.

 

Garanţia produsului

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție a produsului?

În cazul unui defect al unui obiect mobil (produs), puteți să revendicați cererea de garanție a produsului.

Ce drepturi aveți în conformitate cu cererea dvs. de garanție a produsului?

Ca garanție pentru produs, puteți solicita repararea sau înlocuirea unui produs defect.

În ce caz produsul este considerat defect?

Un produs este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul introducerii pe piață sau dacă nu are caracteristicile specificate de producător.

Care este termenul pentru a vă aplica cererea de garanție a produsului?

Puteți revendica garanția produsului dvs. în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. La expirarea acestui termen, el va pierde acest drept.

Împotriva cui și în ce alte condiții puteți revendica cererea dvs. de garanție a produsului?

Puteți face o cerere de garanție a produsului împotriva producătorului sau distribuitorului obiectului mobil. Trebuie să demonstrați defectul produsului în cazul unei cereri de garanție a produsului.

În ce cazuri producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului numai dacă poate demonstra că:

 • a fabricat sau a introdus produsul pe piață în afara afacerii sale sau
 • defectul nu era recunoscut la momentul introducerii pe piață în conformitate cu stadiul tehnicii sau
 • defectul produsului rezultă din aplicarea legislației sau a unui regulament oficial obligatoriu.

Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să demonstreze un motiv al scutirii.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceleiași erori, nu puteți solicita două garanție pentru un produs. Cu toate acestea, dacă cererea dvs. de garanție pentru produs este pusă în aplicare cu succes, puteți revendica cererea de garanție împotriva producătorului pentru produsul înlocuitor sau să cereţi reparaţia.

Garanție

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție?

Pe baza decretul 151/2003 privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de consum durabile. (IX. 22.) al Guvernului, Vânzătorul este obligat să ofere o garanție pentru bunurile de consum durabile enumerate în anexa 1 la decret (de exemplu: articole tehnice, scule, mașini), precum și pentru accesoriile și componentele acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră și în ce perioadă de timp în temeiul garanției?

Drepturi de garanție

Cumpărătorul are dreptul la garanţie ca regulă generală, în cazurile enumerate în secțiunea „Norme referitoare la gestionarea cererilor de garanție” din decretul Guvernului cu numărul: 151/2003. (IX. 22.) El poate solicita înlocuirea și rambursarea banilor ca cerere de garanție împotriva Vânzătorului.

Cumpărătorul poate, la alegerea sa, să își execute cererea de reparații direct la sediul social al Vânzătorului, la oricare dintre sediile, sucursalele sale și la serviciul de reparații indicat de Vânzător pe cardul de garanție.

Termen de validare

 

Cererea de garanție poate fi pusă în aplicare în perioada de garanție, perioada de garanție este determinată în Decretul Guvernului nr. 151/2003. (IX. 22.)

 1. a) în cazul unui preț de vânzare care atinge 10.000 HUF, dar nu depășește 100.000 HUF, un an,
 2. b) doi ani în cazul unui preț de vânzare care depășește 100.000 HUF, dar nu depășește 250.000 HUF,
 3. c) peste prețul de vânzare de 250.000 HUF timp de trei ani.

 

Dacă produsul de consum este reparat, perioada de garanție va fi prelungită de la data livrării a produsului pentru reparații până la perioada în care Clientul nu a putut utiliza produsul de consum conform intenției.

 

Perioada de garanție începe atunci când produsul de consum este predat Cumpărătorului sau dacă punerea în funcțiune este efectuată de Vânzător.

 

Dacă Cumpărătorul pune în funcțiune bunurile de consum la mai mult de șase luni de la livrare, data de începere a perioadei de garanție este ziua livrării bunurilor de consum.


Reguli pentru gestionarea reclamațiilor de garanție

Când se ocupă de reparații, Vânzătorul se va strădui să facă reparația în termen de 15 zile. Termenul limită pentru reparații începe la recepţionarea articolului de consum.

Dacă durata reparației sau înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau înlocuirii.

Dacă, în timpul primei reparații a unui produs de consum în perioada de garanție, Vânzătorul constată că produsul de consum nu poate fi reparat, Vânzătorul va înlocui produsul de consum în termen de opt zile, cu excepția cazului în care cumpărătorul prevede altfel. Dacă nu este posibil să schimbați bunurile de consum, Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului prețul de cumpărare în termen de opt zile.


Prin acceptarea TCG, Cumpărătorul este de acord că informațiile îi pot fi furnizate electronic sau într-un alt mod stabilit de părţi.

În cazul în care Vânzătorul nu poate repara bunurile de consum în termen de 30 de zile:

 • dacă Cumpărătorul a acceptat acest lucru, reparația poate fi efectuată la o dată ulterioară sau
 • dacă Cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a făcut o declarație în legătură cu aceasta, produsul de consum trebuie înlocuit în termen de opt zile de la expirarea perioadei de treizeci de zile sau
 • în cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a dat declaraţie în legătură cu aceasta, dar nu este posibil să se înlocuiască bunul de consum, prețul de vânzare pe factura sau chitanța bunului de consum trebuie rambursat în termen de opt zile, după cei 30 de zile acordate pentru reparaţie.

În cazul în care produsul de consum trebuie reparat a patra oară, Cumpărătorul are dreptul la:

 • contactarea Vănzătorului pentru reparaţie (în special în cazurile, când reparaţia este efectuată de o altă firmă)
 • Pe baza Legii V din 2013 privind Codul civil 6: 159. § (2) b) cumpărătorul poate solicita vânzătorului un ramburs proporţional.
 • Pe baza Legii V din 2013 privind Codul civil 6: 159 § (2) b) cumpărătorl are dreptul să repare articolul de consum pe cheltuiala Vânzătorului sau
 • dacă Cumpărătorul nu exercită aceste drepturi (reparații, reduceri de preț și alte reparații pe cheltuiala Vânzătorului) sau nu a predat declaraţie în legătură cu acestea, produsul de consum trebuie înlocuit în termen de 8 zile, dacă nu este posibil să se înlocuiască produsul de consum sau prețul de vânzare de pe bonul dvs. trebuie să îi fie rambursat în termen de opt zile.

Excepții

Cerințele prevăzute în „Reguli de gestionare a cererilor de garanție” nu se aplică bicicletelor electrice, scuterelor electrice, quad-urilor, motocicletelor, mopedelor, mașinilor, rulotelelor, rulotelor, rulotelor, remorcilor și ambarcațiunilor.

Cu toate acestea, și în cazul acestor produse, Vânzătorul este obligat să depună eforturi pentru a îndeplini cererea de reparație în termen de 15 zile.

Dacă durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

Ce legătură are garanția cu alte drepturi de garanție?

Garanția este valabilă în plus față de drepturile de garanție (garanția produsului și accesoriilor), o diferență fundamentală între drepturile generale de garanție și garanție este că sarcina probei este mai favorabilă consumatorului în cazul unei garanții.

 

Consumabilele cu conexiune fixă ​​care fac obiectul garanției obligatorii în conformitate cu Decretul Guvernului 151/2003 sau care cântăresc mai mult de 10 kg sau nu pot fi transportate ca pachet manual pe vehiculele de transport public, cu excepția vehiculelor, trebuie reparate la locul de operare. În cazul în care reparațiile nu pot fi efectuate la locul de funcționare, demontarea și instalarea, precum și transportul și returnarea, vor fi asigurate de companie sau, în cazul unei cereri de reparații directe, de către serviciul de reparații.

Angajamentul vânzătorului pe durata garanției obligatorii nu poate conține condiții pentru consumator care sunt mai nefavorabile decât drepturile garantate de normele garanției obligatorii. Totuși, ulterior, condițiile garanției voluntare pot fi stabilite în mod liber, cu toate acestea, garanția în acest caz nu poate afecta existența drepturilor consumatorului care decurg din legislație, inclusiv garanția bunurilor.

Cerere de schimb în termen de trei zile lucrătoare

În cazul vânzărilor printr-un magazin web, se aplică și instituirea cererii de schimb în termen de trei zile lucrătoare. Cererile de schimb în termen de trei zile lucrătoare au fost depuse în conformitate cu 151/2003. (IX. 22.) poate fi pusă în aplicare în cazul bunurilor de consum durabile, potrivit cărora, dacă cineva validează instituirea cererii de schimb în termen de 3 zile lucrătoare, vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru în sensul că produsul era deja defect la momentul respectiv de vânzare și produsul trebuie înlocuit fără alte întrebări.

Când este eliberat Vânzătorul de obligația de garanție?

Vânzătorul este eliberat de obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza defectului a apărut după  furnizarea produsului.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceluiași defect (apărut de mai multe ori), nu puteți revendica în același timp două cereri de garanţie.